POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat

QUI ÉS RESPONSABLE DE LA TRACTAMENTDE LES SEVES DADES ?

Identitat: Playa y Fiesta S.A.

Adreça: C/Fastenrath 12, 08035 Barcelona.

Telèfon: 932127188

Correu electrònic: responsable@campingplayayfiesta.com

PER QUIN MOTIU FEM TRAT LES SEVES DADES PERSONALS?

A Playa y Fiesta SA, en endavant, "Camping Playa y Fiesta" tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb el fi d’atendre les seves consultes, gestionar les reserves, possibilitar l’execució dels contractes, acomplir les obligacions legals establertes i amb la fi de facilitar-los ofertes de productes i serveis del seu interès així com programes de fidelització..

Per tal d'oferir productes i serveis segons els seus interessos i millorar la seva experiència al Camping Playa y Fiesta, elaborarem un perfil comercial basat en la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base d'aquest perfil.

DURANTQUANT DE TEMPS ESMANTINDRAN LES SEVES DADES?

Es conservaran les dades facilitades mentre es manté la relació contractual o comercial amb l'usuari i en qualsevol cas, durant el període necessari complir amb les obligacions legals.

QUINA ES LA LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVESDADES?

La base legal pel tractament de les seves dades personals és l'execució del contracte entre les parts, així com el compliment de les obligacions legals establertes.

L’oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment de la persona interessada. Aquest consentiment és revocable en qualsevol moment indicant-ho per correu electrònic a la adreça responsable@campingplayayfiesta.com i no condicionarà l’execució contracte entre les parts.

AQUINS DESTINATARISESCOMUNICARAN LES MEVES DADES?

Les dades no seran comunicades a tercers, excepte pel que fa a les obligacions legals establertes que així ho requereixin.

No obstant això, comptarem amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les seves dades personals i que tractaran les dades esmentades en nom de nosaltres, com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

En particular, al Camping Playa y Fiesta, es contractarà la prestació de serveis pe part de tercers proveïdors, que realitzin les seves activitats, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els sectors següents: assessorament jurídic, l'homologació de proveïdors, empreses de servei professional multidisciplinari, relacionats amb el manteniment d'empreses, proveïdors de tecnologia, proveïdors de serveis informàtics, empreses de seguretat, servei de missatgeria instantània de proveïdors, gestió d'infraestructures i manteniment empreses i empreses de serveis de centre de trucades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN QUE ENS FACILITALES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació en si Camping Playa y Fiesta estem o no tracten dades personals que l’afecten.

1. Les persones afectades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, per a sol·licitar la supressió quan, entre altres raons, les dades ja no són necessàries per a les finalitats que es van recollides.

2. En determinades circumstàncies, les parts interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només es conservar per l’exercici o defensa de reclamacions.

3. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els afectats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Càmping Playa y Fiesta, deixarà de tractar les dades, excepte per raons legítimes imperioses o l'exercici o defensa de possibles reclamacions

4. Els interesats tenen dret a demanar que la portabilitat de dades si tècnicament és possible i, en el cas que s'hagi concedit el consentiment per a qualsevol finalitat, té el dret de revocar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Les sol.licituds per a l'exercici de drets pot abordar mitjançant correu electrònic a l'adreça responsable@campingplayayfiesta.com acompanyada de còpia del document d'identificació en vigor i dades de contacte.

Les persones afectades poden també en qualsevol moment cursar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades davant de l'autoritat competent de Control.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem a Camping Playa y Fiesta procedeixen directament de la persona interessada o mitjançant agències col·laboradores a les que han aportat les seves dades per gestionar una reserva al Camping Playa y Fiesta.

Les categories de dades que tractem són:

1. Dades identificatives

2. Adreces

3. Dades econòmiques

No hi ha dades especialment protegides és tractada.

Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Platja davant el Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Carrer del Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Dorada
Piscina Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Terrassa bar restaurant Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Entrada del Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Daurada
Platja Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Piscina infantil Camping Playa y Fiesta Miami Playa Costa Dorada
Entrada al Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Tarragona Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Mont-Roig del Camp Costa Daurada
Terrassa bar restaurant Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Animació a la piscina Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Cambrils Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada
Salou Camping Playa y Fiesta Miami Platja Costa Daurada